Đăng ký nhận khuyến mại
Gặp nhau cuối năm "Xuân phát tài 7" Gặp nhau cuối năm "Xuân phát tài 7"
Thời gian: 20h Ngày 23/12/2016
Tại: Trung tâm hội nghị Quốc Gia
Gặp nhau cuối năm "Xuân Phát Tài 6" Gặp nhau cuối năm "Xuân Phát Tài 6"
Thời gian: 20h thứ 7  ngày 26/12/2015
Gặp nhau cuối năm "Xuân phát tài 7" Gặp nhau cuối năm "Xuân phát tài 7"
Thời gian: 20h Ngày 23/12/2016
Tại: Trung tâm hội nghị Quốc Gia
Gặp nhau cuối năm "Xuân Phát Tài 6" Gặp nhau cuối năm "Xuân Phát Tài 6"
Thời gian: 20h thứ 7  ngày 26/12/2015
Chương trình kỷ niệm 5 năm Gặp Nhau Cuối Năm "XUÂN PHÁT TÀI" Chương trình kỷ niệm 5 năm Gặp Nhau Cuối Năm "XUÂN PHÁT TÀI"
 Thời gian: 20h thứ 7  ngày 10/01/2015
Tại: Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia - Hà Nội
Chương trình Liveshow Hoài Linh 2 năm 2014 Chương trình Liveshow Hoài Linh 2 năm 2014
Đêm 18/04/2014  tại Trung Tâm Văn Hóa Tỉnh Thái Nguyên
Đêm 19/04/2014  tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô Hà Nội
Chương trình Gặp Nhau Cuối Năm "XUÂN PHÁT TÀI 4" Chương trình Gặp Nhau Cuối Năm "XUÂN PHÁT TÀI 4"
 Thời gian: 20h thứ 7  ngày 04/01/2014
Tại: Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia - Hà Nội
123