Hoa Dương sản xuất đĩa hài tết “Cuộc Phiêu lưu của Trung Ruồi và Minh Tít”